Habib Makina ; 1980 yılında kurulmuştur. Şirketimiz ALMANYA/BDS MASCHINEN GmbH. Şirketinin 25 yıldır ilk ve tek Distribütörü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Habib makina manyetik matkap ve kaynak ağzı açma makinalarında Türkiye’nin önde gelen distribütörüdür.

Üstün yüzey kalitesini elde etmek için birkaç konudan bahsedeceğiz.

Bir kaynak işleminin başarısı aynı zamanda bağlantıdaki ısı girdisinede bağlıdır. Isı ister bir ark tarafından, isterse bir yanıcı gaz alevi tarafından sağlanmış olsun, kaynaklanacak alana ısı verilir verilmez, metal en düşük sıcaklıkta olduğu için bu ısı her iki yöne doğru metal yoluyla iletilerek uzaklaşmaya başlar ve sonuçta metalde bir sıcaklık gradyanı oluşur, Dolayısıyla, ergime elde edebilmek için bağlantıya sağlanan ısı girdisi hızının, esas metalde olan ısı iletimi hızından daha büyük olması gerekir. Bu durumda esas levhanın ısı iletkenliği kaynak şartlarının seçiminde göz önüne alınması gerekli en önemli faktörlerden birisidir. Üretimde kullanılan çeşitli metaller ısıyı farklı hızlarda iletirler. Örneğin; bir kaynak işlemi sırasında ısı, bakırda çeliğe nazaran çok daha hızlı bir şekilde iletilerek uzaklaştırılır. Bu ise, ergimenin oluşturulabilmesi için ısının benzer kalınlıktaki bakır bağlantıda çelik bağlantıya göre daha yüksek hızda verilmesi gerektiği anlamına gelir.

Siz de uzman ekibimiz, profesyonel ürün ve tekniklerimizden faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz.