Bu kılavuz, plaka kaynak ağzı açma makinesi olarak bilinen manüel beslemeli plaka kaynak ağzı açma makinesinin kullanımı ve kurulumu, alet takımı değişimi, temizlenmesi ve bakımıyla ilgili bilgiler içermektedir.

Bu kılavuz, plaka kaynak ağzı açma makinelerinin nasıl kullanılacağını adım adım anlatmaktadır. Kısaca, bu makale aşağıdaki konuları içermektedir,

 • SKF 25 plaka kaynak ağzı açma makinesinin bileşenleri
 • Plaka kaynak ağzı açma makinesi kurulmadan önce güvenlik önlemleri
 • Çalışma parçasının kontrol edilmesi
 • Plaka kaynak ağzı açma makinesinin frezeleme başlığının ayarlanması
 • Kaynak ağzı genişliği boyunca plaka kaynak ağzı açma makinesinin ayarlanması
 • Kaynak ağzı açma makinesinin silindirlerinin monte edilmesi
 • Plaka kaynak ağzı açma makinesi ile frezeleme
 • Plaka kaynak ağzı açma tertibatının kullanılması
 • Kaynak ağzı açma makinesinin alet takımı değişimi
 • Kaynak ağzı açma makinesinin temizlenmesi
 • Kaynak ağzı açma makinesinin bakımı
1Sarı gösterge ışığı8Kılavuz silindir
2Kırmızı basınç düğmesi, motor 09Tüp bağlantısı/Durdurma plakası
3Yeşil basınç düğmesi, motor 110Frezeleme açısı kilidi
4Ana düğme11Kaynak ağzı genişliği kilidi
5Frezeleme motoru12Muhafaza
6Kırmızı gösterge ışığı13Kaynak ağzı genişliği ayar vidası
7Kollar  

Plaka kaynak ağzı açma makinesi kurulmadan önce güvenlik önlemleri

Kaynak ağzı açma makinesi, yalnızca yatay konumda çalıştırılmalıdır. Çalışma parçasını sabitleyin.

Çalışma parçasının özelliklerinin kontrol edilmesi.

Çalışma parçasının yüzeyi, aşağıdaki gereksinimlere uymalıdır. Yüzey pürüzsüz olmalıdır ve yanmış noktalar, cüruf, kaynak yerleri veya benzeri hasarlar bulunmamalıdır.  Frezelemeye başlamadan önce yüzey pürüzlerini temizleyin.

Frezeleme başlığının ayarlanması Makineyi, üst tarafa yerleştirin (güç bağlantı kablosu).  Makinenin her iki tarafında bulunan kilitleme mekanizmasını (2) açın. İstediğiniz frezeleme açısını ayarlayın. Frezeleme açısı, ölçek (1) üzerinde görüntülenebilir. Makinenin her iki tarafında bulunan kilitleme mekanizmalarını (2) sıkın.

Kaynak ağzı genişliğinin ayarlanması Makineyi, üst tarafa yerleştirin (güç bağlantı kablosu). Kilitleme mekanizmasını (1) açın. Ayar vidasını (3) çevirerek istenen kaynak ağzı açısını ayarlayın. Kaynak ağzı genişliği, ölçek (2) üzerinde görüntülenebilir. Kilitleme mekanizmasını (1) sıkın.

Frezeleme plakaları için kılavuz silindirin monte edilmesi

Plakayı (3) çizimde gösterildiği gibi monte edin. Kılavuz silindirleri (2) rondela ve somun ile deliğine (1) takın.

Plaka kaynak ağzı açma makinesi ile frezeleme
Frezeleme için aşağıdakileri uygulayın:

 • ‹  İşlenecek olan parçayı yatay bir şekilde hizalayın ve sabitleyin.
 • ‹  Kılavuz makarayı istenen uygulamaya göre monte edin, Kılavuz makarayı monte etme bölümünü inceleyin.
 • ‹  Frezeleme açısını ve kaynak ağzı genişliğini ayarlayın, Frezeleme açısının ayarlanması ve Kaynak ağzı genişliğinin ayarlanması bölümlerini inceleyin.
 • ‹  Fişi, şebeke prizine takın.
 • ‹  Makineyi, frezeleme aygıtı parçanın içine girmeyecek şekilde işlenecek parçanın üstüne koyun.
 • ‹  Makineyi açın, Plaka kaynak ağzı açma makinesinin açılması bölümüne bakınız.
 • ‹  Plaka kaynak ağzı açma makinesini yavaşça ve ok yönünde sağdan sola olacak şekilde kaydırın. Alet, hareket yönüne karşı çalışır.
 • ‹  Plaka kaynak ağzı açma makinesini kapatın, Plaka kaynak ağzı açma makinesinin açılması/kapatılması bölümüne bakınız.
 • ‹  Fişi, şebeke prizinden çıkarın.

DİKKAT

Makinenin uygun olmayan bir şekilde kullanılması halinde hasar riski mevcuttur! 

►Hasarı önlemek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

►Bağlantı kablosunu, çalışan makineye takılmayacak şekilde yerleştirin.

NOT

Aşağıdaki talimatları uygulayın.

►Kullanıma hazır durma esnasında döner bıçak malzemeyi takmayın.

►Eşit besleme sağlayın.

Plaka kaynak ağzı açma makinesinin kullanılması

Aşağıdaki prosedür, plaka kaynak ağzı açma makinesinin çalıştırılmasını göstermektedir:

Makinenin açılması

 • ‹  Ana düğmeyi (1) “1” konumuna getirin.
 • ‹  Frezeleme motorunu açmak için yeşil basınç düğmesine (2) basın. Sarı gösterge ışığı (4) yanar.

Makinenin kapatılması

 • ‹  Frezeleme motorunu kapatmak için kırmızı basınç düğmesine (3) basın.
 • ‹  Ana düğmesi (1) “0” konumuna getirin.

Aşırı yükten sonra yeniden başlatma

‹ Aşırı yükten sonra makineyi açmak için önce kırmızı basınç düğmesine (3), ardından yeşil basınç düğmesine (2) basın.

NOT

► Geçici aşırı yük durumunda kırmızı gösterge ışığı (5) yanıp söner.

► Sürekli aşırı yük durumunda, kırmızı gösterge ışığı (5) yanar ve frezeleme motoru kapanır.

Plaka kaynak ağzı açma makinesinin aletlerinin (kesici uçlarının) değiştirilmesi

UYARI: Yaralanma riski!

►  Hasarlı, kirli veya aşınmış aletleri (kesici uçları) kullanmayın.

►  Aletleri (kesici uçları) yalnızca makine kapalıyken ve durmuş haldeyken değiştirin. Fişi, şebeke prizinden çıkarın.

►  Yalnızca makineye uygun aletleri (kesici uçları), adaptörü ve aksesuarları kullanın.

Kesici uç tarafının çevrilmesi

Makineyi, üst tarafa yerleştirin (güç bağlantı kablosu).

 • ‹  Vidayı (2) sökün.
 • ‹  Muhafazayı (1) sökün.
 • ‹  Geçiş vidasını (3) çıkarın, döner bıçağı çevirin ve geçiş vidasını tekrar sıkın.
 • ‹  Frezeleme aracının tüm döner bıçakları için aynı prosedürü tekrar edin.
 • ‹  Muhafazayı tekrar yerleştirin ve vidayı (2) sıkın.

Kesici uçların değiştirilmesi

Döner bıçak tamamen aşındığında, yenisiyle değiştirilmesi gerekir:

‹ Geçiş vidasını sökün ve döner bıçağı çıkarın.

‹ Döner bıçağı takın ve sabitleme vidalarını tekrar sıkın.

UYGULAMA VİDEOSU