Manual Plaka Pah/Kaynak Ağzı Açma Makinası Nasıl Kullanılır

Manuel besleme plakası pah makinesi, diğer adıyla plaka kaynak ağzı açma makinasının nasıl kullanılacağı ve kurulumu, takım değişimi, temizliği ve bakımı hakkında profesyonel bir kılavuz.

Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır

Bu, plaka beveling makinelerinin nasıl kullanılacağına ilişkin adım adım eksiksiz bir kılavuzdur. Özetle, bu makale aşağıdaki noktaları kapsar,

 • SKF 25 plaka beveling makinesinin bileşenleri
 • Plaka eğimini ayarlamadan önce güvenlik önlemi
 • İş parçasını kontrol etme
 • Plaka eğiminin frezeleme kafasının ayarlanması
 • Pah genişliği plaka pahını ayarlama
 • Plaka pah makinesinin silindirlerinin montajı
 • Plaka pah ile frezeleme
 • Plaka pahını kullanma
 • Bevelleme makinesinin takım değişimi
 • Bevelleme makinesinin temizlenmesi
 • Bevelleme makinesinin bakımı

SKF 25 plaka beveling makinesinin bileşenleri

Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır

Plaka pahını kurmadan önce güvenlik önlemi

Plaka pah makinesi sadece yatay konumda çalıştırılabilir. İş parçasını sabitleyin.

İş parçasının özelliklerini kontrol etme.

İş parçasının yüzeyi aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır. Yüzey düzgün olmalı ve herhangi bir yanık noktası, cüruf, kaynak derzleri ve benzeri olmamalıdır. Frezelemeye başlamadan önce yüzey pürüzlerini giderin.

Freze kafasının ayarlanması

Makineyi üst tarafa yerleştirin (güç bağlantı kablosu). Makinenin her iki yanındaki kilitleme mekanizmasını (2) serbest bırakın. İstenen freze açısını ayarlayın. Frezeleme açısı ölçekte (1) görülebilir. Makinenin her iki yanındaki kilitleme mekanizmasını (2) sıkın.

Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır

Pah genişliğini ayarlama

Makineyi üst tarafa yerleştirin (güç bağlantı kablosu). Kilitleme mekanizmasını (1) serbest bırakın. Ayar vidasını (3) çevirerek istediğiniz pah açısını ayarlayın. Pah genişliği ölçekte (2) görülebilir. Kilitleme mekanizmasını (1) sıkın.

Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır

Plakaları frezelemek için kılavuz silindirin montajı

Plakayı (3) resme göre monte edin. Kılavuz makaraları (2) rondela ve somun ile sondaj deliğine (1) sabitleyin.

Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır

Plaka pah ile frezeleme

Frezeleme için aşağıdakileri yapın:

 • ‹  İşlenecek iş parçasını yatay olarak hizalayın ve sabitleyin.
 • ‹  Kılavuz silindiri istenen uygulamaya göre monte edin, bkz. Kılavuz silindirin montajı bölümü.
 • ‹  Frezeleme açısını ve pah genişliğini ayarlayın, Freze açısını ayarlama ve Pah genişliğini ayarlama bölümüne bakın.
 • ‹  Fişi elektrik prizine takın.
 • ‹  Değirmenin iş parçasının içine girmemesi için makineyi iş parçasının üzerine yerleştirin.
 • ‹  Makineyi açın, bkz. bölüm Plaka pah makinesini açma.
 • ‹  Plaka pah makinesini ok yönünde sağdan sola doğru yavaşça ve eşit şekilde kaydırın. Araç, seyahat yönünün tersine çalışır.
 • ‹  Plaka pah makinesini kapatın, bkz.
 • ‹  Fişi elektrik prizinden çekin.

DİKKAT

Makine uygunsuz kullanılırsa olası mal hasarı!

►Hasarları önlemek için aşağıdaki talimatlara uyun.

►Bağlantı kablosunu koşu bandına takılmayacak şekilde döşeyin.

NOT

Aşağıdaki talimatlara uyun.

►Döner plakaları asla durma sırasında malzemeye bağlamayın.
►Eşit bir besleme sağlayın.

Plaka pahını kullanma

Aşağıdaki prosedür, plaka pah makinesinin nasıl çalıştırılacağını gösterir:

Makineyi açma

 • ‹  Ana şalteri (1) “1” konumuna getirin.
 • ‹  Frezeleme motorunu açmak için yeşil basınç anahtarına (2) basın. Sarı gösterge ışığı (4) yanar.

 

Makineyi kapatma

 • ‹  Freze motorunu kapatmak için kırmızı basınç anahtarına (3) basın.
 • ‹  Ana şalteri (1) “0” konumuna getirin.

Aşırı yüklendikten sonra yeniden başlatılıyor

‹ Aşırı yüklemeden sonra makineyi tekrar çalıştırmak için önce kırmızı basınç anahtarına (3), ardından yeşil basınç anahtarına (2) basın.

NOT

► Geçici aşırı yükleme durumunda kırmızı gösterge ışığı (5) yanıp söner.

► Sürekli aşırı yükleme durumunda kırmızı gösterge ışığı (5) yanar ve freze motoru kapatılır.

Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır

Plaka pah makinesinin aletini (uçları) değiştirme

UYARI: Yaralanma riski!

►  Hasarlı, kirli veya aşınmış aletler (uçlar) kullanmayın.

►  Takımları (uçları) yalnızca makine kapalıyken ve dururken değiştirin. Fişi elektrik prizinden çekin.

►  Yalnızca makineyle eşleşen araçları, adaptörü ve aksesuarları kullanın.

Uç tarafını çevirme

 • Makineyi üst tarafa yerleştirin (güç bağlantı kablosu ).
 • ‹  Vidayı (2) çıkarın.
 • ‹  Gövdeyi (1) çıkarın.
 • ‹  Sabitleme vidasını (3) çıkarın, ters çevirme plakasını çevirin ve sabitleme vidasını tekrar sıkın.
 • ‹  Değirmenin tüm ters çevirme plakaları için prosedürü tekrarlayın.
 • ‹  Konuyu tekrar yerine takın ve vidayı (2) sıkın.
Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır

Eklerin değiştirilmesi

Geri vites plakası tamamen aşındığında yenisiyle değiştirilmelidir:

 • ‹ Sabitleme vidasını sökün ve ters çevirme plakasını çıkarın.
 • Tersine çevirme plakasını yerleştirin ve sabitleme vidalarını tekrar sıkın.
Plaka Eğme Makinesi Nasıl Kullanılır