Habib Makine ; 1980 yılında kurulmuştur. Şirketimiz ALMANYA/BDS MASCHINEN GmbH. Şirketinin 25 yıldır ilk ve tek Distribütörü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Habib makine manyetik matkap ve kaynak ağzı açma makinalarında Türkiye’nin önde gelen distribütörüdür.

Metallerin yüzeylerini korumak metalin kendisini korumaktır. Çünkü yüzeyde  küçücük bir noktada başlayan korozyon zaman içinde metalin iç kısımlarına doğru ilerler, paslanma ve çürüme gerçekleşir. Bu da metalin kullanımdaki ekonomik ömrünü kısaltır.
Yılda üretilen demirin %20’sinin bu yolla devre dışı kaldığı düşünülürse, yüzeyi korumak amaçlı alınacak önlemlerin ne kadar değerli olduğu anlaşılabilir.
Metal yüzeylerin korunması veya dekoratif amaçlı olarak elektrokaplama ya da kimyasal kaplama yöntemi uygulanabilir. Burada demir ya da kullanılacak metalin yüzeyinde kimyasal aktifliği daha düşük bir başka metal kaplanır. Böylece kullanılan metal (çoğunlukla demir) dış etkilerden korunmuş olur. 

Alev veya taşlama ile kaynak ağzı açma teknolojisiyle metalin yapısı zarar görmüş olur. Soğuk kaynak ağzı açma teknolojisi ile ise metalin yapısı tamamen korunur. Soğuk kaynak ağzı açma teknolojisinin lideri “Habib Makina” soğuk kaynak ağzı açma teknolojisini sizlere iftiharla sunmaktadır.